Keynote spreker Justin Dillon

“Science, it’s not for me! Learning from listening to children”

Science communication initiatives often focus on inspiring young people to appreciate the value of science in their everyday lives. However, the evidence suggests that many already find science interesting and think that it is useful. The problem is that they don’t see science as being for them. So what can we do to encourage people to see science as being for them?

Dillon.jpg

Justin Dillon is hoogleraar wetenschap- en milieueducatie en hoofd van de groep wetenschap- en techniekeducatie bij King's College in Londen. Na zijn studie scheikunde haalde hij zijn onderwijsbevoegdheid en gaf les op verschillende scholen in Londen, voordat hij in 1989 bij King's College ging werken. Het onderzoek van Justin is gefocust op leren en betrokkenheid, o.a. in scholen, musea en science centres. Samen met twee collega's heeft hij het onderzoeksprogramma naar wetenschap- en wiskundeonderwijs gecoördineerd van de Economische en Sociale Onderzoeksraad van het Verenigd Koninkrijk. Justin heeft aan verschillende EU projecten gewerkt, waaronder PENCIL, INQUIRE, FEAST en IRIS. Hij is redacteur van de International Journal of Science Education en was van 2007 tot 2011 President van de European Science Education Resarch Association. Justin heeft bijgedragen aan meerdere boeken, waaronder Bad Education en The International Handbook of Research on Environmental Education. Vanaf december is hij hoofd van de Graduate School of Education van de University of Bristol.

Terug naar programma

eenvoudig evenementen organiseren
 eenvoudig evenementen organiseren